602SQL-Úplná dokumentace Index  

Kontextová proměnná klienta

Každý klient, který se chce připojit na databázový server 602SQL, musí mít speciální proměnnou pro průběžné uložení informací o kontextu komunikace. Tuto proměnnou označujeme jménem cd a je typu cd_t. Kontextová proměnná se předává jako parametr do řady funkcí a procedur - předává se ukazatel cdp typu cdp_t, který na ní ukazuje.

Více o aplikacích v externích jazycích naleznete v kapitole Začátek a konec práce klienta.