SQL_prepare

c/c++pascal

BOOL [cd_]SQL_prepare([cdp_t cdp], const char * statement, uns32 * handle);
function [cd_]SQL_prepare([cdp : cdp_t]; statement : PChar; var handle : uns32) : Boolean;

Parametry

statement SQL příkaz
handle handle (číslo) SQL požadavku
[cdp kontextová proměnná klienta]

Od verze:

5.1

Popis

Funkce připraví k provedení příkaz zadaný parametrem statement a v případě úspěchu vrátí jeho handle. Způsob předávání proměnných jazyka - viz Proměnné klientského programovacího jazyka v příkazech SQL.

Hodnota funkce

Funkce vrací TRUE při chybě.

Viz