602SQL-Úplná dokumentace Index  

Spolupráce s elektronickou poštou - úvod

Databázový systém 602SQL poskytuje na serverové i klientské straně prostředky pro zpracování elektronické pošty. Databázová aplikace může vytvářet a odesílat zásilky (dopis + připojené soubory) nebo přijímat poštu došlou na adresu zadané poštovní schránky. Pro využití této možnosti je nutné, aby na počítači, na němž běží 602SQL Server (bude-li s poštou pracovat server) nebo 602SQL Klient (bude-li s poštou pracovat klient), byla zajištěna alespoň jedna z následujících podmínek:

Spolupráci s konkrétním poskytovatelem poštovních služeb zajišťuje tzv. poštovní profil. Různí klienti 602SQL mohou mít ve stejném okamžiku otevřené různé profily a každý z nich může současně připravovat více odchozích zásilek nebo zpracovávat více došlých zásilek.

Seznam subsekcí: