602SQL-Úplná dokumentace Index  

Čísla chyb při práci s elektronickou poštou

Čísla chyb specifická pro poštovní funkce mají čísla >= 500

MAIL_NOT_INITIALIZED 500 Pošta nebyla inicializována, aplikace se pokouší vytvořit zásilku nebo otevřít schránku bez toho, že by zinicializovala poštu.
MAIL_ERROR 501 Neznámá (nepředvídaná) chyba pošty
MAIL_NOT_REMOTE 502 Ppoštovní úřad není konfigurován jako vzdálený (pouze Mail602)
MAIL_TYPE_INVALID 503 Chybný typ zásilky, zvolená pošta nepodporuje zadaný typ zásilky.
MAIL_LOGON_FAILED 504 Chyba při přihlášení, pravděpodobně chybné jméno uživatele nebo heslo.
MAIL_BAD_PROFILE 505 Chybný profil, zadaný profil není registrován apod.
MAIL_BAD_USERID 506 Chybné ID nebo jméno uživatele
MAIL_NO_ADDRESS 507 Není zadána žádná adresa příjemce. Tato chyba se také může použít v případě, kdy SMTP server odmítl odeslat zásilku pro nedostatek oprávnění odesílatele (neautorizovaný odesílatel - ochrana proti spamům).
FILE_NOT_FOUND 508 Soubor, který má být připojen k vytvářené zásilce nenalezen nebo server (klient) nemá dostatek práv k tomuto souboru, resp. k adresáři, v němž je umístěn.
MAIL_SYSTEM_ACCOUNT 509 Server běží jako NT služba na systémový účet a nemá proto přístup k nějakému zdroji
MAIL_DIAL_ERROR 510 Nepodařilo se navázat telefonní spojení s poštovním serverem nebo mateřským poštovním úřadem, obsazeno nebo špatné číslo
MAIL_ALREADY_INIT 511 Pošta už byla inicializovaná s jinými parametry
MAIL_PROFSTR_NOTFND 513 V profilu chybí parametr, např. aplikace se pokusila vytvořit zásilku a v profilu není zadána adresa SMTP serveru
MAIL_INVALIDPATH 514 Soubor není povoleno odeslat, protože není v cestě specifikované parametrem profilu Path
MAIL_SOCK_IO_ERROR 515 Chyba čtení nebo zápisu do socketu, nebo poštovní server odmítl požadavek
MAIL_UNKNOWN_SERVER 516 Nepodařilo se přeložit jméno poštovního serveru na IP adresu, neběží DNS server, nebo překlad není uveden v souboru HOSTS
MAIL_CONNECT_FAILED 517 Nepodařilo se vytvořit nebo otevřít socket
MAIL_NO_MORE_FILES 518 V zásilce už není další připojený soubor, nebo v zásilce není soubor zadaného jména
MAIL_FILE_DELETED 519 Připojený soubor v zásilce není, nejspíš byl vymazán
MAIL_BOX_LOCKED 520 Poštovní schránku už má otevřenou jiný klient.
MAIL_MSG_NOT_FOUND 521 Zásilka už ve schránce není, nejspíš byla vymazána
MAIL_UNK_MSG_FMT 522 Zásilka má neznámý formát nebo je poškozená
MAIL_DLL_NOT_FOUND 523 Potřebná DLL knihovna nenalezena. DLL knihovny se hledají ve stejné složce jako 602SQL, v aktuální složce, ve složce WINDOWS, ve složce WINDOWS\SYSTEM a ve složkách, které jsou uvedeny v proměnné prostředí PATH.
MAIL_FUNC_NOT_FOUND 524 Potřebná funkce v DLL knihovně nenalezena, pravděpodobně nekompatibilní verze DLL knihovny.
NO_SUPPORT 525 Nepodporováno MAPI nebo 602sql server běžící jako služba nemá přístup k EMI souborům pošty Mail602
MAIL_PROFILE_EXISTS 527 Poštovní profil už existuje - nelze vytvořit

Některé situace vzniklé v souvislosti s provozem pošty se hlásí pomocí chyb 602sql, jsou to zejména:

NO_RIGHT 129 Nedostatek oprávnění provést poštovní akci; může souviset jak s nastavením účtu uživatele na poštovním úřadu (např. povolení odesílat zásilky s vysokou prioritou), tak i s nastavením klienta na 602 SQL serveru (např. při práci s dočasnými profily, při zapisování do systémových tabulek při přijímání zásilky apod.)
OUT_OF_APPL_MEMORY 150 Nedostatek paměti pro poštovní funkce
OS_FILE_ERROR 157 Chyba při práci se souborem, málo místa na disku, chyba na disku, nedostatek přístupových práv
ERROR_IN_FUNCTION_ARG 180 Chyba v parametrech předávaných funkci