602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příklad příjmu zásilky

Příklad v jazyce SQL serveru (Windows):

(funkce pro spolupráci s poštou nevyvolají výjimku - nelze zachytit handlerem)

PROCEDURE `PrijmiMail`();
BEGIN
  DECLARE err,i INT;
  DECLARE box  INT;
  DECLARE id_zas,lsize INT;
  DECLARE fname CHAR(255);
  SET err = InitWBMail('sql602test','');
  IF err = 0 THEN BEGIN
   SET err = MailOpenInBox(box);
   IF err = 0 THEN BEGIN
    CALL MailBoxLoad(box,3);
    FOR Zas AS CURSOR FOR
     SELECT * FROM _Sysext._Inboxmsgs WHERE Subject='Data'
    DO 
    BEGIN
     SET id_zas = Zas.id;
     CALL MailBoxGetMsg(box,id_zas);
     SET lsize = Zas.size;
     IF lsize > 0 THEN
// ... práce s textem dopisů
     END IF;
     CALL MailBoxGetFilInfo(box,id_zas);      
     SET i = 0;
     FOR ZasFil AS CURSOR FOR
      SELECT * FROM _Sysext._Inboxfiles WHERE id=id_zas
     DO 
     BEGIN
      SET fname = ZasFil.name;
      WHILE POSITION('\' IN fname)>0 DO 
        CALL StrDelete(fname,1,POSITION('\' IN fname)); 
      END WHILE;
      SET fname = 'D:\tempdir\wbdata\'||fname;
      SET Err = MailBoxSaveFileAs(box,id_zas,i,'',fname);
      IF Err > 0 THEN
       CALL Log_write('Chyba při ukládání souboru '+int2str(Err));
      END IF;
      SET i = i+1;
     END;
     END FOR;
     CALL MailBoxDeleteMsg(box,Zas.id,FALSE);
    END;
    END FOR;
    CALL MailCloseInBox(box);
   END; ELSE 
    CALL Log_write('Chyba při otevírání schránky '+int2str(Err)); 
   END IF;
   CALL CloseWBMail();
  END; ELSE 
   CALL Log_write('Chyba při inicializaci '+int2str(Err)); 
  END IF;
END
Poznámky:

Procedura nepůjde přeložit, pokud neexistují tabulky pro příjem pošty. Tabulky lze vytvořit např. pomocí funkce MailCreInBoXTables.