602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příklad odesílání zásilky

Příklad v SQL na serveru:

(funkce pro spolupráci s poštou nevyvolají výjimku - nelze zachytit handlerem)

PROCEDURE OdesliMail();
BEGIN
  DECLARE Letter, Err INT;
  DECLARE CrLf CHAR(2) DEFAULT Chr(13)+Chr(10);
  DECLARE Dopis NCLOB;
  SET Letter = 0;
  SET Err = InitWBMail('sql602test', NULL);
  IF Err = 0 THEN BEGIN
// tělo i věc dopisu jsou s diakritikou
   SET dopis = 'Data naměřená dne '||Date2str(Today,1)||Crlf||'---------------------------'||CrLf;
   SET Err = LetterCreateW('Naměřená data ('||Date2str(Today,1)||')', dopis, 2+4, Letter);
  END; 
  END IF;
  IF Err = 0 THEN
   SET Err = LetterAddAddr(Letter,'NTserver@software602.cz','SMTP',FALSE);
  END IF;
  IF Err = 0 THEN
   SET Err = LetterAddFile(Letter, 'c:\temp\data.tdt');
//   SET Err = LetterAddFile(Letter, '/var/temp/data.tdt');  // na Linuxu
  END IF;
  IF Err = 0 THEN
  BEGIN
   SET Err = LetterSend(Letter);
   SET Letter = 0;
  END;
  END IF;
  IF Err <> 0 THEN
  BEGIN
   CALL Log_write('Chyba při odesílání pošty ' + int2str(Err));
   IF Letter <> 0 THEN
     CALL LetterCancel(Letter);
   END IF;
  END;
  END IF;
  CALL CloseWBMail();
END
Poznámky: