602SQL-Úplná dokumentace Index  

Inicializace pošty

Před začátkem práce s poštou, je nutné poštu inicializovat pomocí funkce InitWBMail nebo InitWBMailEx. Jako parametr se funkci předává jméno profilu, v němž jsou definovány parametry spolupráce s poštou. Po ukončení všech poštovních operací, je třeba prostředky potřebné pro zpracování pošty uvolnit pomocí funkce CloseWBMail.

Příjem došlé pošty zapisuje do vyhrazených databázových tabulek umístěných v aplikaci určené v profilu. Tyto tabulky lze předem vytvořit voláním funkce MailCreInBoXTables.