602SQL-Úplná dokumentace Index  

Profily poštovních parametrů

Profil je nástroj, který zajišťuje nezávislost aplikace na typu a parametrech poskytovatele pošty. Profil obsahuje všechny parametry, které jsou potřeba k příjmu a odesílání pošty pomocí určitého poskytovatele. Aplikace uvede při inicializaci pošty jméno profilu a dále již nemusí brát ohled na rozdíly mezi poštovními systémy. Pokud se změní některý z parametrů pošty, není třeba měnit aplikaci, stačí změnit hodnotu parametru v profilu.

V systému může existovat několik (trvalých, tj. uložených na disku) profilů, které se liší svým jménem. Kromě toho lze za běhu programu vytvářet dočasné profily a dynamicky jim nastavovat parametry.

Pro vytváření a správu trvalých profilů lze použít Řídicí Panel, sekci Lokální nastavení, subsekce Poštovní profily, resp. její větve tvořené jednotlivými profily. Editačí příkazy pro vytváření, editaci či rušení profilů jsou přístupné přes popup menu. Trvalé i dočasné profily lze vytvářet a spravovat také pomocí API funkcí jazyka MailCreateProfile, MailDeleteProfile, MailSetProfileProp, MailGetProfileProp.

V prostředí Windows jsou profily uloženy v registrační databázi pod klíčem: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Software602\602SQL\Mail. Pojmenované profily jsou uloženy jako podklíče daného jména.

Na Linuxu jsou profily uloženy v souboru 602sql v sekci [.MAIL_jméno profilu]. Soubor 602sql se edituje ručně (existuje i grafická konzole pro nastavování parametrů). Je zřejmé, že pro Linux se uplatní pouze profily typu SMTP/POP3. Do 602sql nelze uložit přístupové heslo do POP3 schránky v zašifrované podobě.

Příklad profilu ABC definovaného na Linuxu ve 602sql:

...
[.MAIL_ABC]
SMTPServer=602sql.soft602.cz
MyAddress=server@soft602.cz
POP3Server=602sql.soft602.cz
UserName=server
Password=xyz
FilePath=/var/wbsend;/var/wbsend/temp
...

Zde použitý pojem profil není totožný s profily používanými při MAPI komunikaci. Je to pojem obecnější, vyjmenované profily jsou jeho podmnožinou.

Seznam profilů vytvořených na počítači, kde je spuštěn server, lze získat systémovým dotazem _iv_mail_profs.

Seznam subsekcí: