602SQL-Úplná dokumentace Index  

Přijímání pošty

Příjem došlé pošty se provádí v následujícím postupem (pošta již musí být inicializována):

  1. Pomocí funkce MailOpenInBox se otevře schránka s došlou poštou.
  2. Funkce MailBoxLoad prohlédne obsah schránky a zapíše informace o došlých zásilkách do speciálních tabulek databáze. Seznam došlých zásilek lze pak procházet a třídit pomocí běžných databázových operací.
  3. Text vybraného dopisu (a/nebo text hlavičky), pokud nebyl již hromadně načten funkcí MailBoxLoad, lze uložit do databáze pomocí funkce MailBoxGetMsg resp. MailBoxGetMsgEx.
  4. Informace o připojených souborech (pokud nebyly již hromadně načteny funkcí MailBoxLoad) se ukládají do databáze pomocí funkce MailBoxGetFilInfo.
  5. Funkce MailBoxSaveFileAs uloží vybraný soubor připojený k zásilce na disk
  6. ... nebo funkce MailBoxSaveFileDBs (resp. MailBoxSaveFileDBr) uloží vybraný soubor připojený k zásilce do databáze.
  7. Nepotřebné zásilky lze ze schránky i z databáze vymazat pomocí funkce MailBoxDeleteMsg.
  8. Uzavření schránky provede funkce MailCloseInBox.

Funkce pro příjem pošty, které pracují se systémovými tabulkami (tj. MailBoxLoad, MailBoxGetFilInfo, MailBoxGetMsgEx, MailBoxGetMsg, MailBoxSaveFileDBs, MailBoxSaveFileDBr), volané v SQL procedurách vyvolají commit transakce.

Seznam subsekcí: