602SQL-Úplná dokumentace Index  

Odesílání pošty

Odeslání zásilky se provede v několika krocích (pošta již musí být inicializována):

  1. Funkce LetterCreate, resp. LetterCreateW zásilku vytvoří, nastaví věc (subjekt), text dopisu a parametry zásilky. Text dopisu může být předán jako obsah řetězcové proměnné nebo jako jméno souboru, který text dopisu obsahuje. Soubor musí obsahovat pouze čistý neformátovaný text. Má-li být zachována diakritika, musí být všechny texty v 8-bitovém systémovém kódování serveru (pro LetterCreate). V obecnější funkci LetterCreateW může být text v kódování libovolném běžném. Funkce vrací v posledním (výstupním) parametru identifikátor zásilky, který se pak předává ostatním funkcím.
  2. Seznam adresátů zásilky (včetně případných adresátů "na vědomí") se vytvoří opakovaným voláním funkce LetterAddAddr.
  3. K zásilce lze (není nutno) připojit libovolný počet souborů - funkcí LetterAddFile nebo funkcí LetterAddBLOBs (resp. LetterAddBLOBr).
  4. Vlastní odeslání zásilky provede funkce LetterSend.
  5. Pokud během vytváření zásilky pominou důvody k jejímu odeslání, lze ji zrušit a uvolnit tak alokované zdroje pomocí funkce LetterCancel.

Seznam subsekcí: