602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz ALTER TRIGGER (SQL)

příkaz_ALTER_TRIGGER ::= ALTER popis_triggeru;

Příkaz ALTER TRIGGER modifikuje existující trigger Stará definice bude přepsána novou podle popisu. Při modifikaci triggeru se netestuje jeho syntaxe, do databáze lze tudíž uložit ještě nehotový trigger. Za příkazem ALTER TRIGGER nesmí následovat žádný další příkaz a nesmí být součástí složeného příkazu.

Alternativně lze trigger modifikovat v editoru otevřeném z řídicího panelu vývojového prostředí 602SQL.

Viz