602SQL-Úplná dokumentace Index  

Predikát BETWEEN (SQL)

predikát_BETWEEN ::= výraz [ NOT ] BETWEEN výraz2 AND výraz3

Predikát BETWEEN říká, zda hodnota výrazu je mezi hodnotou výrazu2 a výrazu3. Typy všech výrazů musí být porovnatelné.

Jedná se o zjednodušený zápis podmínky (výraz >= výraz2) AND (výraz =< výraz3).


Příklad použití:

SELECT * 
FROM Lidi
WHERE dat_nastupu BETWEEN 1.1.1997 AND 31.12.1997