602SQL-Úplná dokumentace Index  

Čísla (SQL)

Čísla se v SQL zapisují obvyklým způsobem. Zápis čísla může začínat desetinnou tečkou, interpretuje se jako "nula celá ...".

Příklady celých čísel: 0, 123456789, -987654321, +456

Příklady čísel s desetinnou částí: 123.456, -123.456, .555

Příklady čísel v semilogaritmické notaci: 123.456e78, 123.456e-78, -1e12,