602SQL-Úplná dokumentace Index  

Funkce COALESCE (SQL)

COALESCE ( výraz {, výraz }… )

Funkce COALESCE vrací hodnotu prvního výrazu, který nemá hodnotu NULL. Pokud všechny výrazy mají hodnotu NULL, funkce vrací NULL. Výrazy musí být takových typů, aby je bylo možno porovnat.


Příklad použití:

Ve výsledku vnějšího propojení nahradit prázdnou hodnotu konstantou nula

SELECT Firmy.nazev,COALESCE(SUM(Faktury.cena),0)
FROM Firmy LEFT OUTER JOIN Faktury ON (Firmy.cislo=Faktury.firma)
GROUP BY Firmy.nazev