602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz CREATE SCHEMA (SQL)

příkaz_CREATE_SCHEMA ::= CREATE [ IF NOT EXISTS ] SCHEMA jméno_aplikace

Popis

Příkaz CREATE SCHEMA vytvoří v databázi nové schéma (a z pohledu vývojového prostředí také novou aplikaci) a otevře jej. Každá další manipulace s objekty (CREATE TABLE, DROP VIEW apod.) se již provádí v tomto schématu. Manipulace s objekty v jiném schématu je možná jen pomocí prefixování objektu jménem jiného schématu.

Maximální délka jména schématu je 31 znaků. Schéma musí mít unikátní jméno v rámci databáze. Pokud schéma zadaného jména již existuje, pak je-li použita klauzule IF NOT EXISTS, příkaz neprovede žádnou akci, v opačném případě dojde k chybě - nastatane chybový sqlstate 40004 (KEY_DUPLICITY).

Viz