602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz CREATE SEQUENCE (SQL)

příkaz_CREATE_SEQUENCE :== CREATE [ IF NOT EXISTS ] popis_sekvence

Příkaz CREATE SEQUENCE vytváří novou sekvenci podle popisu.

Maximální délka jména sekvence je 31 znaků. Sekvence musí mít unikátní jméno v rámci schématu. Pokud sekvence zadaného jména již existuje, pak je-li použita klauzule IF NOT EXISTS, příkaz neprovede žádnou akci, v opačném případě dojde k chybě - nastatane chybový sqlstate 40004 (KEY_DUPLICITY).

V popisu sekvence v příkazu CREATE SEQUENCE nelze použít klauzuli RESTART WITH.

Provedení tohoto příkazu vždy ukončí otevřenou transakcí.

Alternativně lze sekvenci vytvořit pomocí řídicího panelu vývojového prostředí 602SQL.

Viz