602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz CREATE TRIGGER (SQL)

příkaz_CREATE_TRIGGER ::= CREATE [ IF NOT EXISTS ] popis_triggeru;

Příkaz CREATE TRIGGER vytváří nový trigger podle popisu. Přitom musí existovat tabulka, na níž trigger odkazuje (->kompilační chyba).

Maximální délka jména triggeru je 31 znaků. Trigger musí mít unikátní jméno v rámci schématu. Pokud trigger zadaného jména již existuje, pak je-li použita klauzule IF NOT EXISTS, příkaz neprovede žádnou akci, v opačném případě dojde k chybě - nastatane chybový sqlstate 40004 (KEY_DUPLICITY).

Alternativně lze trigger vytvořit pomocí řídicího panelu vývojového prostředí 602SQL.

Viz