602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz CREATE USER (SQL)

příkaz_CREATE_USER ::= CREATE [ IF NOT EXISTS ] USER jméno_uživatele [ PASSWORD 'password' ]

Popis

Příkaz CREATE USER vytvoří na SQL serveru nového uživatele zadaného jména.

Maximální délka jména uživatele je 31 znaků. Uživatel musí mít unikátní jméno v rámci databáze. Pokud uživatel zadaného jména již existuje, pak je-li použita klauzule IF NOT EXISTS, příkaz neprovede žádnou akci, v opačném případě dojde k chybě - nastatane chybový sqlstate 40004 (KEY_DUPLICITY).

V příkazu může být uvedeno heslo tohoto uživatele ve formě řetězce znaků v apostrofech. Pokud heslo uvedeno není, pak uživatel bude mít prázdné heslo a při prvním přihlášení bude vyzván, aby si ho změnil.

Heslo lze uživateli zadat nebo změnit také pomocí funkce Set_password.

Vytvářet uživatele může provozní nebo bezpečnostní správce nebo ti, kterým to tito správcové explicitně povolili, jinak dojde k chybě - nastane chybový sqlstate W0129 (NO_RIGHT). Po vytvoření uživatele je obvyklé zařadit jej do nějaké skupiny, např. pomocí funkce Set_membership. POZOR! Uživatel s oprávněním vytvořit uživatele nemusí mít oprávnění zařadit jej do skupiny!


Příklad použití:

Vytvoření uživatele XUSER s heslem X, skupiny XGROUP a zařazení uživatele do skupiny

CREATE USER xuser PASSWORD 'x';

CREATE GROUP xgroup;
CALL Set_membership('xuser', CATEG_USER, 'xgroup', CATEG_GROUP, TRUE);

Viz