602SQL-Úplná dokumentace Index  

Deklarace proměnných (SQL)

deklarace_proměnných ::= DECLARE identifikátor {, identifikátor }… [ CONSTANT | UPDATABLE ] 
    typ [ DEFAULT výraz ];

Příkaz deklaruje proměnné uvedeného typu označené zadanými identifikátory. Je-li uvedeno DEFAULT, pak se proměnné resp. proměnným při jejich vzniku přiřadí hodnota výrazu. Je-li uvedeno CONSTANT, pak DEFAULT musí být uvedeno a hodnotu proměnné resp. proměnných nelze změnit. Je-li uvedeno UPDATABLE nebo není-li uvedeno CONSTANT ani UPDATABLE, lze proměnné přiřazovat hodnotu (např. v příkazu SET, v příkazu UPDATE, předáním proměnné jako výstupní parametr do rutiny).

Globální proměnné SQL serveru se deklarují v proceduře Module_globals.

Rozšíření jazyka SQL proti normě

Příklad použití:

DECLARE err_notfound BIT DEFAULT FALSE;
DECLARE TatoHodnota INT; 
DECLARE TatoFirma CHAR(20) COLLATE CZ_ISO;