602SQL-Úplná dokumentace Index  

Deklarace rutiny (SQL)

deklarace_rutiny ::= DECLARE { popis_procedury | popis_funkce };

Deklarace rutiny slouží k definování lokální procedury nebo funkce, kterou lze volat jako příkaz jazyka SQL. Rutina deklarovaná uvnitř složeného příkazu může být volaná pouze uvnitř tohoto příkazu a po opuštění příkazu zanikne.

Globálně dostupné rutiny lze vytvářet příkazy CREATE PROCEDURE a CREATE FUNCTION.

Rozšíření jazyka SQL proti normě