602SQL-Úplná dokumentace Index  

Funkce pro délku řetězce (SQL)

CHAR_LENGTH(arg)  
OCTET_LENGTH(arg)  
BIT_LENGTH(arg)

Funkce CHAR_LENGTH, OCTET_LENGTH a BIT_LENGTH vracejí délku argumentu. Argument musí být řetězcového nebo binárního typu (CHAR, NCHAR, CLOB, NCLOB, BLOB, BIT, BINARY). První funkce vracejí počet znaků řetězce ,druhá délku v bajtech, třetí v bitech.

V tabulce je ukázán výsledek funkcí na stejný řetězec, jednou typu CHAR a podruhé NCHAR (2bajtový Unicode):

řetězec '602sql' jako CHAR jako NCHAR
CHAR_LENGTH 6 6
OCTET_LENGTH 6 12
BIT_LENGTH 48 96

Implementací definované vlastnosti SQL ve 602SQL

Odlišnosti od normy

Příklad použití:

funkce, která vrátí délku (počet znaků) parametru

FUNCTION DELKACHAR (strpar CHAR (100)) RETURNS INT;
BEGIN
  RETURN (CHAR_LENGTH(strpar));
END

Viz