602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz DROP INDEX (SQL)

příkaz_DROP_INDEX ::= DROP [ IF EXISTS ] INDEX jméno_indexu FROM [schema.]jméno_tabulky

Popis

Příkaz DROP INDEX zruší index zadaný jménem jméno_indexu k tabulce jméno_tabulky. Je možné jej nahradit obecnějším ALTER TABLE. Po úspěšném vytvoření indexu se provede implicitní commit - změnu nelze odvolat v transakci.

Pokud zadaný index v zadané tabulce neexistuje, pak je-li použita klauzule IF EXISTS, příkaz neprovede žádnou akci, v opačném případě dojde k chybě - nastane chybový sqlstate W0137 (OBJECT_DOES_NOT_EXIST).

Příkaz nelze použít na dočasnou tabulku.

Je-li index použit v definici referenční integrity, nastane chybový sqlstate W0162 (REFERENCED_BY_OTHER_TABLE).

Častěji se pro rušení indexů k tabulkám používá interaktivní návrhář tabulek.

Odlišnosti od normy

Příklady použití:

DROP INDEX ind FROM Per_agen.Zamestnan
DROP INDEX penize FROM Zamestnan