602SQL-Úplná dokumentace Index  

Zrušení rutiny - DROP PROCEDURE a DROP FUNCTION (SQL)

příkaz_DROP_routine ::= DROP [ IF EXISTS ] { PROCEDURE | FUNCTION } [schéma.]jméno;

Příkaz zruší globální rutinu zadanou jménem. Rutiny deklarované jako lokální uvnitř složeného příkazu nelze (a nemá smysl) rušit.

Pokud zadaná globální rutina ve schématu neexistuje, pak je-li použita klauzule IF EXISTS, příkaz neprovede žádnou akci, v opačném případě dojde k chybě - nastane chybový sqlstate W0137 (OBJECT_DOES_NOT_EXIST).

Alternativně lze rutinu zrušit pomocí řídicího panelu vývojového prostředí 602SQL.

POZOR: Rutina skutečně zanikne až poté, co je dokončen požadavek klienta na server obsahující tento příkaz a co jsou zrušeny všechny připravené příkazy odvolávající se na tuto rutinu (včetně příkazů připravených jinými klienty).

Viz