602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz DROP SCHEMA (SQL)

příkaz_DROP_SCHEMA ::= DROP [ IF EXISTS ] SCHEMA jméno_aplikace

Popis

Příkaz DROP SCHEMA vymaže aplikaci (databázové schéma) i s celým obsahem z databáze. Vymažou se objekty, tabulky i data v tabulkách.

Pokud zadané schéma v databázi neexistuje, pak je-li použita klauzule IF EXISTS, příkaz neprovede žádnou akci, v opačném případě dojde k chybě - nastane chybový sqlstate W0137 (OBJECT_DOES_NOT_EXIST).

Právo vymazat aplikaci má pouze role Administrator nebo Author nebo skupina datových správců DB_ADMIN.

Pozor! Toto je nevratná operace (neprovádí se v jedné transakci). Dojde-li při rušení aplikace k chybě, neprovede se rollback do stavu před začátkem rušení!