602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz DROP SEQUENCE (SQL)

příkaz_DROP_SEQUENCE :== DROP [ IF EXISTS ] SEQUENCE [schéma.]jméno_sekvence

Příkaz DROP SEQUENCE zruší sekvenci zadaného jména v zadané aplikaci.

Pokud zadaná sekvence ve schématu neexistuje, pak je-li použita klauzule IF EXISTS, příkaz neprovede žádnou akci, v opačném případě dojde k chybě - nastane chybový sqlstate W0137 (OBJECT_DOES_NOT_EXIST).

Alternativně lze sekvenci zrušit z řídicího panelu vývojového prostředí 602SQL.

Viz