602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz DROP TABLE (SQL)

příkaz_DROP_TABLE ::= DROP [ IF EXISTS ] TABLE [schema.]jméno_tabulky [ způsob ]
způsob ::= CASCADE | RESTRICT

Popis

Příkaz DROP TABLE zruší zadanou tabulku.

Pokud zadaná tabulka ve schématu neexistuje, pak je-li použita klauzule IF EXISTS, příkaz neprovede žádnou akci, v opačném případě dojde k chybě - nastane chybový sqlstate W0137 (OBJECT_DOES_NOT_EXIST).

Příkaz nelze použít na dočasnou tabulku.

Je-li použit způsob CASCADE, zruší se i všechny podřízené tabulky v rámci referenční integrity. Použije-li se způsob RESTRICT, tabulku se nepodaří smazat, je-li na ní závislá jiná tabulka v rámci referenční integrity (chybový sqlstate W0162 (REFERENCED_BY_OTHER_TABLE)).

Je-li tabulka prefixována jménem aplikace (na stejném serveru), tabulka se hledá v uvedené aplikaci (schématu).

Příkaz DROP TABLE vykoná implicitní commit před i po provedení. Příkaz nelze odvolat.

Při rušení tabulky se neprovádějí DELETE triggery na jednotlivé rušené záznamy.

Odlišnosti od normy

Příklad použití:

DROP TABLE Zamestnan