602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz DROP TRIGGER (SQL)

příkaz_DROP_TRIGGER ::= DROP [ IF EXISTS ] TRIGGER [schéma.]jméno_triggeru;

Příkaz DROP TRIGGER zruší existující trigger zadaného jména. Po zrušení bude trigger nadále fungovat v dříve připravených příkazech.

Pokud zadaný trigger ve schématu neexistuje, pak je-li použita klauzule IF EXISTS, příkaz neprovede žádnou akci, v opačném případě dojde k chybě - nastane chybový sqlstate W0137 (OBJECT_DOES_NOT_EXIST).

Alternativně lze trigger zrušit z řídicího panelu vývojového prostředí 602SQL.

Viz