602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz DROP USER (SQL)

příkaz_DROP_USER ::= DROP [ IF EXISTS ] USER jméno_uživatele

Popis

Příkaz DROP USER zruší uživatele zadaného jména.

Pokud zadaný uživatel v databázi neexistuje, pak je-li použita klauzule IF EXISTS, příkaz neprovede žádnou akci, v opačném případě dojde k chybě - nastane chybový sqlstate W0137 (OBJECT_DOES_NOT_EXIST).

Zrušit uživatele může provozní nebo bezpečnostní správce nebo ti, kterým to tito správcové explicitně povolili, jinak dojde k chybě - nastane chybový sqlstate W0129 (NO_RIGHT).


Příklad použití:

Zrušení uživatele XUSER a skupiny XGROUP

DROP USER xuser;
DROP GROUP xgroup;

Viz