602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz DROP VIEW (SQL)

příkaz_DROP_VIEW ::= DROP [ IF EXISTS ] VIEW [schéma.]jméno_dotazu 

Popis

Příkaz zruší dotaz uložený v databázi. Jméno dotazu může být uvedeno i s názvem aplikace ve tvaru:

schéma.jméno_dotazu

Pokud zadaný dotaz ve schématu neexistuje, pak je-li použita klauzule IF EXISTS, příkaz neprovede žádnou akci, v opačném případě dojde k chybě - nastane chybový sqlstate W0137 (OBJECT_DOES_NOT_EXIST).

Odlišnosti od normy

Příklad použití:

DROP VIEW Platy 

Viz