602SQL-Úplná dokumentace Index  

Efektivita triggerů

Provedení akcí pomocí triggeru reagujícího na příkaz SQL je zpravidla efektivnější než explicitní volání stejných akcí klientem. Nicméně v efektivitě provádění triggerů existují rozdíly:

V řadě situací nehraje roli, zda se použije BEFORE nebo AFTER trigger. Pak lze využít výše uvedených řádek k zefektivnění práce serveru.