602SQL-Úplná dokumentace Index  

Lexikální elementy jazyka SQL

Texty v jazyce SQL se skládají z lexikálních elementů různých druhů: identifikátorů, vyhrazených slov, oddělovačů, literálů a komentářů.

Literály slouží k zápisu pevně dané hodnoty v textu SQL příkazu. Rozlišujeme je podle typu:

literál ::= číslo | znakový_řetězec | binární_řetězec | zápis_data_a_času

Mezi dvěma symboly, které patří mezi identifikátory, vyhrazená slova nebo čísla, musí být alespoň jeden oddělovač, komentář, mezera nebo přechod na nový řádek.

Znaky, vyskytující se v příkazech jazyka SQL, se interpretují dle zvoleného systémového jazyka a znakové sady platných pro databázi (do verze 8.1 včetně se používalo napevno kódování Windows-1250).

Seznam subsekcí: