602SQL-Úplná dokumentace Index  

Predikát EXISTS (SQL)

predikát_EXISTS ::= EXISTS ( dotazový_výraz )

Predikát EXISTS říká, zda v odpovědi na dotazový výraz (subdotaz) je alespoň jeden záznam.


Příklad použití:

Vyberte firmy, které nemají žádné faktury

SELECT nazev
FROM Firmy F
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM Faktury A
         WHERE A.nazev=F.nazev)

Použití mimo SELECT:

IF EXISTS (SELECT admin_enabled FROM System 
      WHERE (admin_name=usr)AND(admin_password=pwd)AND(admin_enabled IS TRUE)) 
 THEN ...