602SQL-Úplná dokumentace Index  

Funkce (SQL)

funkce ::= SQL_funkce        |
      funkce_602SQL     |
      funkce_uložené na serveru |
      funkce_z_externích_DLL

Ve 602SQL lze v jazyce SQL používat funkce patřící do čtyř skupin:

Funkce z první a druhé skupiny se částečně překrývají, neboť vnitřní funkce 602SQL byly navrženy v době, kdy jazyk SQL nebyl v potřebné míře normován.

Z prostředí jazyka SQL nelze volat uživatelem definované funkce zapsané v klientském programovacím jazyce klienta 602SQL.

Seznam subsekcí: