602SQL-Úplná dokumentace Index  

Funkce definované normou SQL (SQL)

Funkce definované normou SQL implementované ve 602SQL jsou:

Seznam subsekcí: