602SQL-Úplná dokumentace Index  

Standardní funkce jazyka 602SQL (mimo normu SQL)

Zde jsou vypsány funkce, které je možno používat v jazyce SQL přesto, že nejsou nijak upraveny normou SQL. Některé zde uvedené funkce se částečně překrývají s funkcemi definovanými normou SQL (například konverzní funkce lze nahradit funkcí CAST). Jedná se o:


Konverzní funkce (převody na řetězec umožňují formátovat výstup, CAST nikoliv):
Str2int, Str2bigint, Str2real, Str2date, Str2time, Str2timestamp, Int2str, Bigint2str, Real2str, Date2str, Time2str, Timestamp2str, Datetime2timestamp, Timestamp2date, Timestamp2time, Ord, Chr


Matematické funkce:
Odd, Abs, Round, Trunc


Funkce pro práci s datem a časem:
Make_date, Day, Month, Quarter, Year, Today, Day_of_week, Make_time, Hours, Minutes, Seconds, Sec1000, Now


Poštovní funkce a procedury - podrobnosti.
InitWBMail, InitWBMailEx, CloseWBMail, LetterCreate, LetterAddAddr, LetterAddFile, LetterAddBLOBs, LetterSend, LetterCancel, MailOpenInBox, MailBoxLoad, MailBoxGetMsg, MailBoxGetFilInfo, MailBoxSaveFileAs, MailBoxSaveFileDBs, MailBoxDeleteMsg, MailCloseInBox, MailGetInBoxInfo, MailGetType, MailCreInBoXTables, MailCreateProfile, MailDeleteProfile, MailSetProfileProp, MailGetProfileProp


Synchronizace vláken
Create_semaphore, Close_semaphore, Release_semaphore, Wait_for_semaphore


XML API
Export_to_XML, Export_to_XML_CLOB, Import_from_XML, Import_from_XML_CLOB


Ostatní funkce
SQL602_build, SQL602_version, Who_am_I, Current_application, Set_password, Fulltext_index_doc, Get_property_value, Set_property_value, Get_server_info, Get_server_error_context, Message_to_clients.


Funkce 602SQL určené pouze pro SQL server (nejsou v klientském API):
Regexp_like, Sleep, Client_number, Admin_mode, Set_membership, Get_membership, Active_routine_name, Invoke_event, Schema_uuid, Fulltext_get_context, Local_schema_name, _sqp_define_log, _sqp_trace, _sqp_log_write, _sqp_profile_all, _sqp_profile_thread, _sqp_profile_reset, _sqp_profile_lines


Na serveru jsou také použitelné standardní procedura SQL_execute, procedura Free_deleted, procedura Truncate_table a procedura Log_write (jakožto procedury nutno volat pomocí příkazu CALL (CALL Free_deleted("MY_TABLE")). Nastavit parametry SQL serveru lze pomocí procedury Set_sql_option, zjistit tyto parametry pomocí funkce Get_sql_option.