602SQL-Úplná dokumentace Index  

Komentáře (SQL)

Komentáře lze v SQL zapisovat dvojím způsobem. Buď komentář začíná úvodním dvojznakem a končí na konci řádky, nebo začíná otevírací komentářovou závorkou a končí uzavírací komentářovou závorkou.

Úvodním dvojznakem je buď dvojitá pomlčka -- nebo dvojité lomítko //.

Dvojicemi otevírací a uzavírací komentářové závorky mohou být /* a */ nebo { a }.

Některé zápisy začínající znakem { mají navíc specifický význam definovaný normou ODBC (jedná se o tzv. ODBC Escape Sequences), proto se jim doporučujeme ve funkci komentářů vyhýbat. Konkrétně se to týká zápisů: { call ... }, { fn ... }, { oj ... }, { t ... }, { d ... }, { ts ... }, které tedy nejsou komentářem.


Rozšíření jazyka SQL proti normě