602SQL-Úplná dokumentace Index  

Způsoby použití jazyka SQL

Jazyk SQL je základním nástrojem pro manipulaci s daty uloženými v databázi pod správou 602SQL. Příkaz v SQL se může na server dostat těmito cestami:

Chcete-li provádět stejné příkazy opakovaně (například nad různými daty), lze příkaz několika způsoby parametrizovat:

Při vývoji aplikací lze navíc používat k zadávání SQL příkazů tyto cesty:

Příkazy, které vznikají dynamicky za běhu programu, lze provádět pouze pomocí funkcí SQL_execute, SQL_prepare, SQL_exec_prepared, SQL_host_execute a SQL_host_prepare a jejich ekvivalentů pro CDK a PHP. Funkci SQL_execute lze k tomuto účelu využít i uvnitř procedur uložených na serveru.

Seznam subsekcí: