602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příprava a provádění příkazů SQL

Databázový klient 602SQL může provádět příkazy jazyka SQL dvojím způsobem:

Výhodou přímého způsobu je jednoduchost na straně klienta. Volání jediné funkce vyvolá kompletní zpracování příkazu SQL.

Výhodou provádění SQL příkazů s přípravou je zejména úspora času, pokud se stejný příkaz (případně s různými hodnotami parametrů) má provádět opakovaně. Během přípravy server kompletně analyzuje příkaz SQL a sestaví optimalizovaný plán pro jeho provedení. Každé zavolání funkce SQL_exec_prepared pak již jen vyvolá uskutečnění tohoto plánu. Funkce SQL_drop zruší již nepotřebný plán provádění příkazu.

Klient může mít v jednom okamžiku řadu připravených příkazů a může je provádět v libovolném pořadí.

Pokud připravený příkaz obsahuje odkazy na globální proměnné projektu klienta, pak se při provádění příkazu uplatní hodnoty proměnných platné v okamžiku volání funkce SQL_exec_prepared. Díky tomu může opakované provedení připraveného příkazu pracovat pokaždé s jinými hodnotami.

Případným voláním funkce Set_application se zruší příprava všech příkazů a zneplatní jejich handle.