602SQL-Úplná dokumentace Index  

Proměnné klientských aplikací v příkazech SQL

Při komunikaci mezi klientem s SQL serverem lze využít také proměnných, které:

Těmto proměnným se obvykle říká embedded variables nebo host variables. Mohou sloužit například pro zadání hodnot zapisovaných do databáze, pro určení vyhledávacích kritérií nebo pro získání výsledku dotazu či funkce z SQL serveru. Význam příkazů, ve kterých jsou proměnné použity, závisí na momentální hodnotě proměnných v okamžiku provedení příkazu.

Před identifikátorem id takové proměnné je nutno uvést v SQL příkazu dvojtečku. Počet platných znaků v identifikátoru je do verze 9.0 pouze 18, od verze 9.5 31 znaků.

Do SQL příkazu lze navíc přidat označení, zda jde o přenos hodnoty od klienta na server, ze serveru klientovi nebo oběma směry. Toto označení napatrně zefektivní přenosy dat mezi klientskou aplikaci a serverem. Proměnná se pak zapíše takto:

Přístupy přes různá rozhraní

Výše uvedené obecné postupy není třeba podrobně znát, pokud vývojář používá některé z existujících rozhraní, dodávané k 602SQL serveru.

Vývojáři v Delphi používající CDK komponenty mají tuto funkčnost zapouzdřenou ve třídách TSQL602DataSet, TSQL602Statement a TSQL602StoredProc, pro XML API ve třídě TSQL602XML.

Vývojáři v PHP mají postup předávání klientských proměnných pro 'prepared' SQL příkazy popsán zde a pro funkce XML API zde.

Vývojáři v ADO.NET mají tuto funkčnost zapouzdřenou ve třídě SQL602Command.

Obecné použití pomocí API funkcí naleznete zde.

Seznam subsekcí: