602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz RELEASE SAVEPOINT (SQL)

příkaz_RELEASE_SAVEPOINT ::= RELEASE SAVEPOINT bod_návratu

Příkaz RELEASE SAVEPOINT ruší uvedený bod návratu, vytvořený příkazem SAVEPOINT. Zároveň ruší všechny body návratu, které byly v této transakci vytvořeny po něm. Body návratu nezrušené explicitně tímto příkazem zaniknou při ukončení transakce.

Pokud uvedený bod návratu neexistuje, nastane chybový sqlstate 3B001.