602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz REPEAT (SQL)

příkaz_REPEAT ::= [ návěští : ] REPEAT příkaz … UNTIL podmínka END REPEAT [ návěští ];

Při provádění příkazu REPEAT se opakovaně provádějí příkazy (resp. složené příkazy) v něm obsažené a vyhodnocuje se podmínka. Provádění skončí, jakmile podmínka bude mít hodnotu TRUE, provede se příkaz LEAVE nebo dojde k chybě.

Je-li uvedeno koncové návěští, pak musí být uvedeno také stejné počáteční návěští. Uvnitř příkazu REPEAT nesmí být žádný příkaz označen stejným návěštím.


Příklad použití:

do tabulky vložit 10 záznamů a vzestupně je očíslovat

PROCEDURE Rep ();
BEGIN
  DECLARE i INT DEFAULT 1; 
  REPEAT
    INSERT INTO Tab3 (cislo) VALUES (i); 
    SET i = i + 1; 
  UNTIL  i > 10  END REPEAT; 
END;