602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz RESIGNAL (SQL)

příkaz_RESIGNAL ::= RESIGNAL [ identifikátor_výjimky ];

Příkaz předá zadanou výjimku resp. výjimku, která je právě zpracovávána (není-li identifikátor_výjimky uveden), ke zpracování vnějšími handlery. Je-li vně prováděného handleru deklarován handler pro tuto výjimku, handler se provede a v provádění příkazů se pokračuje v závislosti na druhu handleru a místě, kde byl nalezen.

Příkaz RESIGNAL se smí použít pouze uvnitř handleru výjimky (v opačném případě nastane chybový sqlstate OK000 (SQ_RESIGNAL_HND_NOT_ACT)).

Pokud se pro zadanou výjimku nenajde handler na žádné úrovni, nastane chybový sqlstate 45000 (SQ_UNHANDLED_USER_EXCEPT).

Viz