602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz RETURN (SQL)

příkaz_RETURN ::= RETURN výraz;

Příkaz RETURN určuje hodnotu funkce jako hodnotu výrazu. Tento příkaz musí být umístěn v těle funkce. Typ výrazu musí být takový, aby se dal přiřadit do výsledku funkce. Pro přiřazení platí pravidla uvedená v popisu příkazu SET.

Příkaz RETURN může být obsažen v těle funkce vícekrát. V závislosti na nastavení příznaku kompatibility SQLOPT_REPEATABLE_RETURN platí jedna z těchto variant:

Příkaz RETURN musí být v těle funkce proveden, kromě případu, že je funkce (netypicky) volána příkazem CALL jako procedura. Není-li RETURN proveden, nastane chybový sqlstate 2F001 (SQ_NO_RETURN_IN_FNC).


Příklad použití:

FUNCTION maxcislo () RETURNS INT;  
BEGIN  
  DECLARE maxval INT;  
  SELECT MAX(cis)+1 INTO maxval FROM Tab1;  
  RETURN (maxval);  
END