602SQL-Úplná dokumentace Index  

Řídicí příkazy (SQL)

Jazyk SQL v 602SQL obsahuje kromě konceptů z SQL 2 také konstrukce pocházející z SQL 3/PSM. Jde o deklarace lokálních objektů a řídicí příkazy, s jejichž pomocí lze kombinovat provádění tradičních příkazů jazyka SQL, tvořit rutiny a triggery.

Řídicí příkazy dovolují přiřazovat proměnným hodnoty, volat rutiny, vyvolávat a ošetřovat výjimky a vytvářet strukturované programové konstrukce.


Odchylky od Intermediate level směrem k Full level nebo k SQL 3


V jazyce SQL 602SQL serveru lze použít následující řídicí příkazy:

složený příkaz příkaz REPEAT
přiřazovací příkaz SET příkaz LEAVE
příkaz RETURN příkaz FOR
příkaz IF příkaz CALL
příkaz CASE příkaz SIGNAL
příkaz LOOP příkaz RESIGNAL
příkaz WHILE  

Seznam subsekcí: