602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz SAVEPOINT (SQL)

příkaz_SAVEPOINT ::= SAVEPOINT bod_návratu
bod_návratu ::= identifikátor | celočíselná_proměnná

Příkaz SAVEPOINT vytváří bod návratu, k němuž se lze později ve stejné transakci vrátit a odvolat tak všechny změny, které v databázi proběhly mezi vytvořením bodu návratu a návratem k němu.

Bod návratu je označuje jedním ze dvou způsobu:

Pokud bod návratu označený identifikátorem nebo hodnotou celočíselné_proměnné již existuje, pak jej příkaz SAVEPOINT nejprve zruší a pak znovu vytvoří.

Pokud v příkazu SAVEPOINT má celočíselná_proměnná hodnotu, která neoznačuje žádný existující bod návratu a je různá od nuly, nastane chybový sqlstate 3B001.

Počet současně existujících bodů návratu vytvořených jedním klientem je úmyslně omezen na 1000. Při pokusu vytvořit další bod návratu nastane chybový sqlstate 3B002.