602SQL-Úplná dokumentace Index  

Sbírka příkladů dotazů

Používat se budou tabulky FAKTURY a FIRMY z aplikace PŘÍKLADY. Použité dotazy naleznete v téže aplikaci nazvané DOTAZ_01 až _N.

Tabulka FIRMY je jednoduchý adresář našich obchodních partnerů. Má tuto strukturu:

Sloupec Typ Popis
CISLO INT číslo firmy; primární klíč
NAZEV CHAR(40) název firmy
MĚSTO CHAR (20) sídelní město
ULICE CHAR (20) ulice a číslo
STAT CHAR (4) zkratka státu (CR nebo SR)
PSC CHAR (6) směrovací číslo
STATUS CHAR O = odběratelé; D = dodavatelé
DAT_ZAPISU DATE datum zavedení do tabulky
PRACOVNÍK CHAR (20) odpovědný pracovník

Tabulka FAKTURY je seznam všech faktur přišlých i odešlých. Má tuto strukturu:

Sloupec Typ Popis
CISLO SMALLINT číslo faktury; primární klíč
DAT1 DATE datum vystavení nebo příchodu
DRUH SMALLINT 1 = došlé; 2 = odeslané
FIRMA INT číslo firmy z tabulky firem (cizí klíč)
CASTKA NUMERIC(14,2) kolik peněz
ZAPLACENO DATE datum zaplacení

Seznam subsekcí: