602SQL-Úplná dokumentace Index  

Sbírka dotazů – str. 13

Příklad 21

Zadání: Vyberte nejvyšší fakturu každého typu.

Popis řešení: Vytvoříme dva dotazy pro nejvyšší fakturu obou typů (s využitím subdotazů). Pak výsledky sjednotíme pomocí klauzule UNION.

SQL:

 SELECT 'došlé  ',castka
 FROM Faktury
 WHERE castka = (SELECT MAX(castka)
         FROM Faktury 
         WHERE druh=1)
  UNION
 SELECT 'odeslaní',castka
 FROM Faktury
 WHERE castka = (SELECT MAX(castka)
         FROM Faktury 
         WHERE druh=2)

Poznámky:

a) Abychom ve výsledku odlišili oba dotazy, je první sloupec konstantní. Sloupce v obou dotazech musí mít stejnou strukturu, proto je nutné, aby řetězcové konstanty měly stejný počet znaků.