602SQL-Úplná dokumentace Index  

Sbírka dotazů – str. 16

Příklad 24

Zadání: Zjistěte, která firma má nejvyšší obrat

Popis řešení: Příklad se zdá jednodušší, než je ve skutečnosti. Musí se totiž provést dvě agregační funkce (nejprve SUM a poté z výsledku MAX).

SQL:

 SELECT *
 FROM (SELECT SUM(Faktury.castka) AS suma,Firmy.nazev
    FROM Firmy, Faktury
    WHERE Faktury.firma=Firmy.cislo
    GROUP BY Firmy.nazev)
 WHERE suma=(SELECT MAX(suma) 
       FROM (SELECT SUM(Faktury.castka) AS suma
            FROM Faktury
            GROUP BY Faktury.firma)
       )

602SQL verze 8 disponuje klauzulí LIMIT, která dotaz podstatně zjednoduší:

SQL:

 SELECT SUM(Faktury.castka) AS suma,Firmy.nazev
 FROM Firmy, Faktury
 WHERE Faktury.firma=Firmy.cislo
 GROUP BY Firmy.nazev
 ORDER BY suma DESC
 LIMIT 1

Poznámky:

a) V příkladu je použito výběru prvního záznamu z dotazu obsahujícího firmy sestupně setříděné podle obratu.

b) Výsledkem je vždy jeden záznam, i když by dvě a více firem mělo stejný obrat. V tomto případě není definováno, která z firem bude vybrána.


Příklad 24 - ext.

Pokud bychom chtěli vytvořit editovatelný dotaz obsahující všechny informace o firmě s největším obratem, můžeme např. použít tuto konstrukci:

SQL:

 SELECT *
 FROM (SELECT SUM(Faktury.castka) AS suma, Faktury.firma
    FROM Faktury
    GROUP BY Faktury.firma
    ORDER BY suma DESC
    LIMIT 1) As MaxObrat, Firmy
 WHERE Firmy.cislo=MaxObrat.firma

Poznámky:

a) První operand joinu je pomocí LIMITu vybrané číslo firmy, joinem je připojená tabulka firem

b) Použití klauzule LIMIT uvnitř subdotazu nešlo použít vždy - až po úpravě optimalizátoru ve verzi 8.1b (28) a 9.0.05.0527