602SQL-Úplná dokumentace Index  

Sbírka dotazů – str. 2

Příklad 1

Zadání: Vyberte všechny platné záznamy z tabulky FIRMY.

SQL:

 SELECT *
 FROM Firmy

Příklad 2

Zadání: Vypište názvy firem (z tabulky FIRMY) a setřiďte je podle názvu.

SQL:

 SELECT Firmy.nazev
 FROM Firmy
 ORDER BY Firmy.nazev

Poznámky:

a) Povšimněte si, je možné zapisovat názvy sloupců ve tvaru Jméno_tabulky.Jméno_sloupce. Je to z toho důvodu, že při použití více tabulek se mohou vyskytnout dva sloupce stejného jména. V našem případě je možné dotaz zapsat i jako:

 SELECT nazev
 FROM Firmy
 ORDER BY nazev

b) v části ORDER BY se mohou použít jen sloupce použité v části SELECT

Příklad 3

Zadání: Vypište názvy firem z ČR a jméno jejich odpovědného pracovníka.

SQL:

 SELECT Firmy.nazev, Firmy.pracovnik
 FROM Firmy
 WHERE (Firmy.stat='CR')

Poznámky:

a) Výčet sloupců za slovem SELECT se odděluje čárkami.

b) Podmínka v části WHERE se v textové podobě dává do kulatých závorek. V takto jednoduchém výrazu to není nutné, ve složitějších případech mohou chybějící závorky způsobit potíže.

c) V podmínce WHERE se mohou vyskytovat i sloupce nepoužité v části SELECT.