602SQL-Úplná dokumentace Index  

Sbírka dotazů – str. 5

Příklad 9

Zadání: Vypište ty firmy, které byly do databáze zavedeny až po firmě Nerez a.s.

SQL:

  SELECT *
  FROM Firmy A, Firmy B
  WHERE (A.dat_zapisu>B.dat_zapisu
    AND B.nazev='Nerez a.s.')

Poznámky:

a) Jak je vidět, vnitřní relační propojení (dokonce na nerovnost) můžete provádět i v rámci jedné tabulky. Tento způsob, anglicky nazývaný Self-Join je méně častý než propojení různých tabulek.

Příklad 10

Zadání: Zjistěte, z jakých států jsou vaši obchodní partneři. (Předpokládejme, že máme bohatší styky se světem než fiktivní firma v našem příkladu).

SQL:

  SELECT DISTINCT Firmy.stat
  FROM Firmy

Poznámka:

DISTINCT zajistí, že v odpovědi budou jen odlišné záznamy. Klauzule DISTINCT nekontroluje obsah sloupců proměnné velikosti.